ODM定制

合作流程ODM PROCESS

4077b317-e636-48f1-9bf0-06e4c41f3892.jpg

  业务合作

  PC网络摄像头

  TV智能摄像头

  视频会议摄像头

  AI智能IPC

  AI智能门铃

  Baby Monitor

  AI智能行车记录仪

  4G/5G行车记录仪

  TWS耳机

  ANC耳机

  AI智能耳机

  行业大客户

  AI专项定制大项目

 • 吴先生  
  138 2326 4545  
 • 吴先生  
  184 7559 5450  
 • 王女士  
  138 2357 3370  
 • 黄女士  
  139 2526 7461  
 • 谢先生  
  138 2375 6128  
 • 温馨提示

 • * 为了避免漏接电话,建议您优先采用短信方式与我们联系,我们会在第一时间与您取得联系,谢谢!

  * 远程会议、远程教学用的摄像头请联系:138 2326 4545 吴先生。

巨龙闯豪门